Agentura TORESS

Průzkum & audit trhu

Americká 17, Praha 2, 120 00
tel./fax office: +420 774 80 11 11

Mystery Shopping


Co je Mystery Shopping?
Mystery shopping je dnes již tradiční metoda průzkumu kvality péče o zákazníka. Oproti subjektivním výsledkům, které přinášíme například pomocí CSS – průzkumu spokojenosti zákazníků, má Mystery shopping za úkol přinést objektivní a měřitelné výsledky získané přesně instruovaným a vyškoleným týmem hodnotitelů.

Mystery Shopping TORESS
Na Mystery shopping se náš tým dlouhodobě specializuje. Vyvinuli jsme celou řadu osvědčených metodik pro jednotlivé obory a přizpůsobili je specifickým podmínkám v ČR a na Slovensku. Dlouhodobá zkušenost nás přesvědčila, že nabízet Mystery shoppping jako izolovaný produkt nepřináší 100% efekt. Při přípravách metodiky proto vždy promýšlíme jak Mystery shopping vhodně zakomponovat do celkové koncepce zlepšování kvality kontaktu se zákazníkem. Znalost metodologie, znalost specifik jednotlivých oborů v ČR a SR a znalost prostředí konkrétní firmy je pro nás nezbytným základem pro nasazení správného typu Mystery shoppingu.

Varianty: Komparativní Mystery shopping, Mystery shopping s debriefingem, Mystery shopping s telefonickým debriefingem, Tough Mystery shopping, Komparativní Mystery shopping, Head hounter Mystery shopping, Všechny výše uvedené varianty provádíme i ve variantách Mystery calling a Mystery emailing.

Výsledky máme. A co dál?
Mystery debriefing, Mystery couching a tréninky jako takové jsou naší osvědčenou cestou jak přetvořit „znalost“ nedostatků ve schopnost je úspěšně odstranit.

Charakteristika našeho přístupu


 • Objektivita výsledků zajištěná ověřeným a certifikovaným týmem shopperů, s kterými dlouhodobě spolupracujeme.
 • Mystery shopping jako součást koncepce zlepšování kvality, nikoliv izolovaný průzkum.
 • Spolehlivost správnosti výsledků díky systematické kontrole shopperů.
 • Školení shopperů „face to face“, nikoliv tazatelskou síť instruovanou na dálku.
 • Revize každého vyhodnocení supervizorem.
 • Vlastní on-line Web aplikaci s možností on-line monitoringu průběhu a možností získávat výsledky do 12 hodin od vyhodnocení.
 • Návazné produkty: „Mystery debriefing“, „Follow up couching“ a tréninky postavené přesně dle výsledků.
 • Další služby


  Průzkum spokojenosti

  Zjištění a analýza spokojenosti Vašich zákazníků

  Focus Group

  Testování vnímání reklamy, obalu, služby

  In Hall / In Store

  Průzkum názorů v okolí vaší provozovny

  Audit trhu

  Audit standardů a kritérií u vašich dealerů. Audit HR, finančních a právních norem

  Web průzkumy

  Nejrychlejší online průzkumy názorů zákazníků, zaměstnanců

  Monitoring konkurence

  Monitoring tisku, cenových a slevových strategií konkurence

  Business simulace

  Trénink efektivního finanční řízení