Agentura TORESS

Průzkum & audit trhu

Americká 17, Praha 2, 120 00
tel./fax office: +420 774 80 11 11

Audit trhu


Náš tým auditorů provádí audity plnění norem a standardů značek. Tento typ auditu se uplatňuje všude tam, kde je zapotřebí nezávislá a objektivní kontrola. Přestože, že jsme pro našeho klienta nezávislým arbitrem, vstupujeme často s výsledky přímo do zavedených systémů a databází a maximalizujeme tak efektivitu tohoto outsourcingu.

Vrcholem z hlediska komplexity jsou audity kritérií v rámci autobusinessu, známé pod názvem „blokový výjimka“. Naši auditoři zde revidují a hodnotí provozovny hned ze čtyř úhlů.  

úhel 1.
Kontrolují požadované výměry, vybavení a dodržování standardů značky.

úhel 2.
Finanční auditoři se zaměřují na finanční zdraví firem, prověřují finanční nezávislost, kapitálovou soběstačnost a další důležité finanční faktory.

úhel 3.
Ve třetím pohledu ověřují splnění všech právních náležitostí fungování sledovaných firem, platnost všech dokumentů a nezbytných povolení k činnosti.

úhel 4.
Čtvrtá část auditu se zaměřuje na Lidské zdroje -  ověřování a testování kvalifikace a zkušenosti personálu od řadových členů firmy až po manažerské funkce.

Další služby


Mystery Shopping

Objektivní expertní vyhodnocení péče o klienty

Průzkum spokojenosti

Zjištění a analýza spokojenosti Vašich zákazníků

Focus Group

Testování vnímání reklamy, obalu, služby

In Hall / In Store

Průzkum názorů v okolí vaší provozovny

Web průzkumy

Nejrychlejší online průzkumy názorů zákazníků, zaměstnanců

Monitoring konkurence

Monitoring tisku, cenových a slevových strategií konkurence

Business simulace

Trénink efektivního finanční řízení