Agentura TORESS

Průzkum & audit trhu

Americká 17, Praha 2, 120 00
tel./fax office: +420 774 80 11 11

Focus Group


Touto metodou zjišťujeme pro naše zákazníky názory, mínění a podprahové dojmy z produktu, obalu reklamy či grafického návrhu. Průzkum je vždy zaměřen na konkrétní cílovou skupinu a odehrává se v malé skupině osob, vybraných dle konkrétních kritérií. Cílem této metody je získat skupinové názory na zkoumaný předmět zájmu. Při započetí moderované a strukturované diskuse mají všichni členové své individuální názory na daný produkt, postupně však v průběhu diskuse vyslechnou reakce ostatních a názory se postupně mění. Analýza této skupinové dynamiky, analýza důvodů a příčin tohoto posunu v názorech je klíčovým prvkem Focus group. Dobře identifikovaná zjištění a jejich důvody často ušetří mnoho peněz, které by byly zbytečně utraceny za nevhodný marketing sledovaného produktu.

Focus group je fakticky organizován face to face, nicméně pro případ testování internetových produktů a služeb je vhodnější náš on-line nástroj, kdy je skupina on-line propojena virtuálně a moderátor postupně skupině představuje zkoumané produkty na dálku.Další služby


Mystery Shopping

Objektivní expertní vyhodnocení péče o klienty

Průzkum spokojenosti

Zjištění a analýza spokojenosti Vašich zákazníků

In Hall / In Store

Průzkum názorů v okolí vaší provozovny

Audit trhu

Audit standardů a kritérií u vašich dealerů. Audit HR, finančních a právních norem

Web průzkumy

Nejrychlejší online průzkumy názorů zákazníků, zaměstnanců

Monitoring konkurence

Monitoring tisku, cenových a slevových strategií konkurence

Business simulace

Trénink efektivního finanční řízení