Agentura TORESS

Průzkum & audit trhu

Americká 17, Praha 2, 120 00
tel./fax office: +420 774 80 11 11

Business simulace


Managing Business Today je velmi oceňovaná simulace, která přináší možnost vidět celistvý obrázek finančních toků ve firmě. Simulace rychle, přesně a realisticky ukazuje jaký vliv má jejich rozhodování na finanční výkonost firmy. Ať je účastníkem generální ředitel nebo skladníky firmy, každý si díky simulaci uvědomí svoji vlastní roli ve finančních tocích firmy. Zároveň však pochopí vzájemnou provázanost a návaznost jednotlivých činností ve firmě, včetně nákladů a přínosů, které sebou nesou.

To vše se děje při simulovaném, ale přesto realistickém a relevantním provozu firmy. Učastníci interaktivně ovládají svěřené firmy, přijímají jednotlivá rozhodnutí, aplikují své marketingové plány, zefektivňují provoz firmy, spravují majetek, expandují na nové trhy, vyvíjí nové produkty a vrhají je na trh, predikují budoucí vývoj, volí správný rytmus dodávky zboží, nabírají, školí i propouští zaměstnance, kontrolují cash flow firmy atd. Simulace účastníkům velmi rychle zobrazuje důsledky jejich rozhodnutí, současně s možností porovnat postupy a výsledky konkurentů.

Přítomnost u všech rozhodnutí firmy, ovlivňování všech finančních i nefinančních procesů, kontrola všech nákladů i výdajů, přináší účastníkovi komplexní znalost fungování jeho firmy v simulaci. V pozadí s touto znalosti je pochopení jinak nesrozumitelným finančním ukazatelům doslova hračka, a to i pro naprosté laiky ve finančním řízení.

Vlastní správná rozhodnutí i vlastní chyby přivádí účastníky na tu správnou cestu k firemnímu profitu a růstu.

Tuto business simulaci nabízíme pod křídly společnosti SMARTER, která vlastní k této simulaci exlusivní práva pro ČR. MBT pod vedením našeho lektora již vyzkoušeli a ocenili například následující klienti:
LINET, ENTERIA, MAZDA MOTOR LOGISTIC, BILLA, ČEPS, REIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA.

V našem portfoliu je i simulace: MOTOR MANAGEMANT TODAY – simulace postavená na podobných principech jako výše uvedené MBT, ale výhradně postavená pro potřeby simulace autodealertsví. Tuto simulaci jsme navíc adaptovali na středoevropské podmínky prodeje a servisu osobních vozů.

Vyjma těchto specializovaných tréninků nabízíme celou řadu dalších tréninků ve spolupráci s kolegy z firmy Smarter.Další služby


Mystery Shopping

Objektivní expertní vyhodnocení péče o klienty

Průzkum spokojenosti

Zjištění a analýza spokojenosti Vašich zákazníků

Focus Group

Testování vnímání reklamy, obalu, služby

In Hall / In Store

Průzkum názorů v okolí vaší provozovny

Audit trhu

Audit standardů a kritérií u vašich dealerů. Audit HR, finančních a právních norem

Web průzkumy

Nejrychlejší online průzkumy názorů zákazníků, zaměstnanců

Monitoring konkurence

Monitoring tisku, cenových a slevových strategií konkurence